FILM

Perfect Day, A (2015)

Fabuła (1) filmu "Perfect Day, A"

Film przedstawia dzień z życia ratowników niosących pomoc humanitarną w rejonach objętych działaniami wojennymi. Widzowie poznają skrajne opinie bohaterów na temat miłości i wojny, ale także niebezpieczeństwa i wyzwania oraz regulacje, z którymi muszę się mierzyć w codziennej praktyce.


Więcej o filmie:


STRONĘ TEGO

FILMU TWORZĄ

BondJ

25 pkt.