FILM

Ratatuj (2007)

Ratatouille

OBSADA (12)

Reżyseria
Scenariusz
Obsada

Jako : Django

Jako : Colette

Jako : Gusteau

Jako : Skinner

Jako : Linguini

Jako : Emile (głos)

Jako : Anton Ego (głos)

Jako : Horst (głos)

Jako : Larousse (głos)

Jako : Mustafa (głos)

Jako : Ambrister Minion (głos)

Producenci
Producenci wykonawczy
Muzyka
Dubbing

Jako : Szponder

Jako : Linguini

Jako : Django

Jako : Emile

Jako : Anton Ego

STRONĘ TEGO

FILMU TWORZĄ

WallyX

25 pkt.

https://vod.plus?cid=fAmDJkjC