FILM

Poroże (2020)

Antlers

OBSADA (9)

Reżyseria
Scenariusz
Obsada

Jako : Julia Meadows

Jako : Paul Meadows

Jako : Lucas Weaver

Jako : Warren Stokes

Jako : Frank Weaver

Jako : Dan Lecroy

Jako : Dyrektorka Booth

Jako : Clint

Jako : Aiden Weaver

Producenci
Producenci wykonawczy
Muzyka
Zdjęcia

Więcej o filmie:


STRONĘ TEGO

FILMU TWORZĄ

WallyX

25 pkt.