FILM

Soy Nero (2016)

Inne tytuły: I Am Nero

OBSADA (9)

Reżyseria
Scenariusz
Obsada

Jako : Sergeant McCloud

Jako : Mohammed

Jako : Seymour

Jako : Szeregowy Bronx

Jako : Sierżant Frank White

Jako : Policjant z Beverly Hills

Jako : Murray

Jako : Armstrong

Jako : U.S Consulate Official

Producenci
Zdjęcia

Więcej o filmie:


STRONĘ TEGO

FILMU TWORZĄ

Sylwia787

25 pkt.